Kalmarkontoret

Ekonomi och personaladministration

Mer tid får ni om ni anlitar Kalmarkontoret. Utifrån ert behov tar vi hand om hela eller delar av er redovisning och löneadministration på det mest effektiva sättet och på det sätt som passar er. Kalmarkontoret är en modern liten byrå som riktar sig till små företag. Vi utgår från er verksamhet och skräddarsyr era processer med modern teknik och personlig service.


Välkommen att kontakta oss för att hitta en lösning för ert bolag.

Vi kommer att ge er kvalitativ och prisvärd service i alla avseenden!

Våra tjänster

Redovisning

Eller löpande bokföring, som det också brukar kallas, är Kalmarkontorets primära tjänst. Bokföring av kund- och leverantörsfakturor, kvitton, dagskassor och utlägg samt hantering av det ekonomiska värdet av era inventarier. Vi bevakar att era kunder betalar och skickar påminnelser. Kalmarkontoret hanterar också alla in- och utbetalningar om så önskas, liksom momsdeklarationer.

Löner

Rätt lön i rätt tid. Kalmarkontoret utför löneberäkningar och annan personaladministration såsom semesterårsavslut, utläggshantering, reseräkningar, rapportering, pension, arbetsgivardeklarationer.

Bokslut

Kalmarkontoret specificerar och sammanställer året som gått i ert bolag. Vi gör kontoavstämningar, periodiseringar, avskrivningar och beräknar skatten och slutligen årets resultat. Liksom årsredovisning om ert aktiebolag inte har revisor. Om ert bolag har revisor får denna bestämma i vilken mån Kalmarkontoret ska bidra.

Digitalisering

Kalmarkontoret är noga med personlig service, men arbetar gärna med smarta och tekniska lösningar i webbaserade redovisningsprogram. Då blir arbetet mest effektivt och därmed billigast. Du gör det du kan, vill och hinner på dator, i surfplatta eller i telefonen. Sedan tar vi enkelt över där du slutade.


Några blir stressade av ny teknik och behöver lite längre tid på sig att vänja sig vid digitala tjänster. För dig anpassar vi våra arbetsmetoder och utvecklar det istället i en arbetstakt som passar dig och dina medarbetare. Du bestämmer.


Programvaror som används är Fortnox, Visma och Björn Lundén.

Länken till Skatteverket

Kalmarkontoret utför löpande moms och arbetsgivardeklarationer, inkomstdeklarationer för AB och dess aktieägare samt för enskilda firmor. Vid behov även preliminära sådana. Vi bevakar alla era skatter och deklarationsdatum som är aktuella i ert bolag. F-skatt, personalens skatter och sociala avgifter, moms, preliminärskatt och slutlig skatt. ROT och RUT-hantering ingår i utbudet också förstås.